કુસ્તીબાજ યુવા હરીફને પછાડવા માટે લેસ્બિયન ટેકનિકનો ઉપયોગ કરે છે