શ્યામા પ્રેમ કરે છે જ્યારે તેની ગર્લફ્રેન્ડ તેના ગધેડા સાથે રમે છે